Cinsel istismara uğrayan biri ne yapabilir? Cinsel istismar suçu nedir? Nitelikli cinsel istismar suçu ve cinsel taciz suçu hakkında bilgiler…

Cinsel istismar suçu nedir? Nitelikli cinsel istismar suçu nedir? Cinsel istismara uğrayan biri ne yapabilir? Cinsel istismar suçu cezası nedir?

Cinsel istismar suçu kişiye gerek psikolojik, gerekse bedensel zararlar veren en ağır suçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel istismar, cezası olan suçlar arasında yer alıyor. Niteliğine ve işleniş biçimine göre değin bu suç TCK’da ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ bölümünde irdeleniyor. Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayan kişilerle cinsel ilişki ve cinsel taciz olmak üzere alt çeşitleri olan bu suç, kişide travmatik deneyim yaratırken bedensel bütünlüğüne kasıt olması sebebiyle hukuken en ağır suçlardan biri olarak geçiyor

Cinsel istismar suçu nedir, hangi suçlar bu kapsama girer?

Cinsel İstismar, Türk Ceza Kanunu’nda ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ bölümünde ele alınan; vuku bulma biçimine göre taciz veya tecavüz şeklinde ayrılan suçlardan biridir. Kadınlarla ilişkilendirilmesine karşın, erkeklerinde bu suçtan muzdarip olduğu bilinen bir gerçek. Sonuç olarak bireyde yıkıcı etkiler yaratan bu suç, psikolojik ve fiziksel etkileri beraberinde getirir. Her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın cezalandırılması gereken bir suç olarak dikkat çeker. Bu sebeple cinsel istismara maruz kaldıysanız veya bir yakınınızın maruz kaldığını düşünüyorsanız muhakkak hukuki yardım almalısınız.

Cinsel istismar ve cinsel istismar suçu nedir?

TCK’da cinsel istismar nedir

TCK’da cinsel istismar, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı suçlar kısmında maddeler halinde yer alır. Bu kapsama giren suçlar; cinsel saldırı, çocuğun cinsel istimarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olmaktadır. Her bir suçun cezası ortaya çıkma biçimine göre belirlenmektedir. Bununla birlikte cinsel istismar suçunda ele alınan durumlar aşağıdaki gibidir:

  • İşleniş biçimi
  • Mağdurun yaşı
  • Niteliği

TCK'da cinsel istismar suçu nedir? Cinsel istismarın cezası nedir?

Nitelikli cinsel istismar suçu nedir?

Nitelikli cinsel istismar suçu nedir? Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan biri olan nitelikli cinsel istismar, cezanın artırılmasını gerektirecek bazı durumlardan oluşur. Tecavüz suçunda bireyin beden bütünlüğüne kasteden eylemler söz konusudur. TCK 102. maddede ilgili suç detaylı olarak açıklanmıştır. Eğer tecavüz suçu bireyin gerek bedensel gerekse psikolojik bakımdan karşı koyacak halde olmayacağı durumdaysa, görevi kötüye kullanma maksadıyla birlikte ortaya çıkıyorsa, ensest kapsamındaysa ve silah veya çeşitli araçlarla zorlama söz konusuysa nitelikli cinsel istismar suçu kapsamında değerlendirilir. Bu durumlarda cezada arttırma söz konusudur.

Nitelikli cinsel istismar suçu nedir?

Nitelikli cinsel taciz suçu nedir?

İnsanların cinsel maksatlı olarak taciz etmeyi tanımlayan cinsel taciz; TCK 105. maddede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İnsanların görevinde bu suçu işlemesi, çocuğun üstün yararını gözetmesi gereken kişiler tarafından işlenmesi veya teknolojik iletişim araçlarının kolaylığını suistimal etme biçiminde işleniyorsa nitelikli cinsel taciz suçu ortaya çıkacaktır.

Nitelikli cinsel taciz

Çocuğun cinsel istismarı

Çocuklara karşı cinsel istismar, TCK 103. maddede detaylı olarak açıklanan ve ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ kapsamında ele alınan suçlardan biridir. Kanunda cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme şeklinde iki biçimde sair eder. Reşit olmayanla cinsel ilişkide mağdurun yaşı önem arz eder. Mağdur 15 yaşından büyük olsa bile, henüz reşit olmaması sebebiyle rızası olup olmadığına bakılmaz.

Çocuğun cinsel istismarı

Özetle cinsel istismar suçu, en ağır suçlardan biridir ve kişinin hayatında olumsuz etkilere sebep olacaktır. Bu sebeple sizin veya bir yakınınız cinsel istismara maruz kaldıysanız bir an önce hukuki ve psikolojik destek almak, hayatınızdaki olumsuz etkilerini en aza indirmek için faydalı olacaktır.

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.