Capgras sendromu nedir, neden olur?

Capgras sendromu

Capgras sendromu nedir? Capgras yanılsamasını deneyimleyen insanlar, tanıdıkları kişilerin yerine başkasının geçtiğine inanır. Öyle ki sevdiği kişinin yerine ona birebir benzeyen birinin geçtiğini, deyim yerindeyse içerisine sızan ruhani bir varlık veya uzaylılar olduğunu düşünür. Öte yandan Capgras yanılsaması sadece insanları değil, hayvan ve nesneleri de yanlış tanımayı içerir. Peki capgras yanılsaması nedir? Capgras yanılsamasının tedavisi var mı?

Capgras sendromu nedir?

Capgras sendromu, bireylerin insan, hayvan ve nesnelerin yerine başka bir varlığın geçtiğine inandığı yanılsamadır. Bu sendromdan muzdarip kişi genel olarak sevdiği kişilerin yerine bir başkasının geçtiğini düşünür. Bununla birlikte Capgras yanılsaması hayvan ve nesneleri de içerebilir. Sonuç olarak Capgras yanılsaması, kişinin çevresindekileri tanıdığı, lakin artık ‘O’ olmadığını ve tanıdığı kişinin bedeninde başkasının olduğuna inandığı sanrıya verilen isimdir. Diğer bir deyişle, gördüğü kişi, hayvan ve nesnenin içine başkası girmiştir.

Capgras sendromu nedir? Capgras yanılsaması nedir?

Capgras sendromu neden olur?

Capgras sendromu farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin; şizofreni, Alzheimer veya farklı bilişsel ve algısal bozuklukları olan birinde, Capgras Sanrısı sadece bir belirti olabilir. Bununla birlikte inme ve karbonmonoksite bağlı zehirlenme gibi beyne hasar veren durumlar sonucunda da ortaya çıkabilir. Capgras yanılsaması, geçici olabildiği gibi, kalıcı da olabilir. 

,Capgras sendromu neden olur? Capgras sendromu sebepleri

Beynin belirli bölgelerinde hasar olan bireylerle yapılan çalışmalar, Capgras sendromunda beynin iki bölgesinin etkisinin olduğu düşünülmektedir. Capgras yanılsamasına sebep olan beyin bölgeleri aşağıdaki gibidir:

  • Biçimleri algılamaya ve yüz tanımasına yardımcı olan inferotemporal korteks
  • Duygulardan ve hafızadan sorumlu oln limbik sistem

Sonuç olarak Capgras sanrısı neden olur konusunda farklı görüşler olmasına karşın, halen sebepleri net değildir.

Capgras yanılsaması

Bilişsel açıklaması

Capgras sendromunun bilişsel açıklamasını yapan bir teoride; annenizi, anneniz olarak tanımlamak için beynin annenizi tanıması tek başına yeterli değildir. Buna ek olarak aşinalık hissi de olmalıdır. Bilinç boyutunda gerekleşmeyen bu duygusal tepki, birini tanımanın açıklamasıdır. Böylelikle beyin, gördüğünüz kişinin anneniz olduğunu doğrular. Capgras yanılsaması, tanıma ve aşinalık hislerinin olduğu, lakin bunlar arasında bağ olmadığı duruma denir. Bu durumda annenizi görürsünüz, fakat onun tanıdık biri olduğunu düşünmezsiniz, çünkü beyin bunu onaylamaz. Kısacası capgras sendromunun bilişsel açıklamasına göre aşinalık hissi yoksa hayatınızdaki kişi, hayvan ve nesneleri tanıyabilmenize rağmen, onun sadece bir sahtekar olduğunu düşünürsünüz.

Capgras sendromu nedir? Capgras yanılsaması nedir? Capgras yanılsaması sebepleri nelerdir? Capgras sendromu tedavisi var mı?

Capgras sendromu tedavisi

Bilim adamları, Capgras yanılsaması nasıl ortaya çıkar konusunda hala fikir birliğine varmış değildir. Bu nedenle bu sendromun tedavisi henüz yoktur. Öte yandan Capgras yanılsamasının bazı hastalıklar veya beyindeki hasarlar neticesinde meydana geldiğine yukarıda değinmiştik. Eğer Capgras yanılsaması, şizofreni veya Alzheimer gibi belirli bir bozukluktan kaynaklanan semptomlardan biriyse medikal tedavi gerekir. Bu noktada şizofreni için antipsikotikler, Alzheimer için hafıza güçlendirici  ilaçlar gibi bozukluğa bağlı semptomları azaltan yaygın tedaviler yardımcı olmaktadır. Beyin lezyonları söz konusu olduğunda ise beynin sonunda duygu ve tanıma arasındaki bağlantıları yeniden kurarak tedavi etmek mümkündür. Bununla birlikte, en etkili tedavilerden biri, Capgras sendromu yaşayan bireyin dünyasına girdiğiniz pozitif, sıcak bir ortam hazırlamaktır. 

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.