Türkiye’de seçmenlerin yaklaşık yüzde 65’i 50 yaş altı!

Siyasal bağlantı kampanyaları Türkiye seçmeni üzerinde asgarî tesir yaratıyor!

Bayrak, afiş, broşür üzere basılı gereçlerin seçim kampanyalarında kullanımının klasik olarak geçmişten bugüne varlığını sürdürdüğünü lisana getiren uzmanlar, 31 Mart seçimlerinde de yeniden afiş ve broşür üzere malzemelerin seçmen kitlenin aklında kalıcı olmak için kullanıldığını söylüyor. Seçim kampanyalarının artık dijital pazarlama ve irtibat stratejilerine yönelmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Türkiye’de seçmenlerin yaklaşık yüzde 65’i 50 yaş altı. En kalabalık seçmen kümesini ise 18-24 yaş ortasındaki bireyler oluşturuyor. Bu türlü bir maksat kitle göz önünde bulundurulduğunda sokakları caddeleri afişlerle, yerlere fırlatılacak broşürlerle doldurmak manalı olmadığı üzere, etraf kirliliğine de sebebiyet veriyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Kısım Lideri Doç. Dr. Gül Esra Atalay, 31 Mart yerel seçimleri için bilhassa bayrak, broşür, afiş üzere sarf gereçlerin ağır kullanılmasını ve kampanyalara tesirini kıymetlendirdi.

“Broşür ve afişler seçmen kitlenin aklında kalıcı olmak için kullanılıyor”

Basılı malzemelerin seçim kampanyalarında kullanımının klâsik olarak geçmişten bugüne varlığını sürdürdüğünü lisana getiren Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Parti yetkilileri ve kampanya yöneticileri bu malzemelerin hala tesirli olduğunu düşünüyorlar ki 31 Mart seçimlerinde de yeniden sokakları, caddeleri kaplayan afişler, pankartlar ve broşürlere şahit olduk. Partiler ve adaylar bu materyalleri varlık göstermek, ‘Ben de varım’ demek ya da seçmen kitlenin aklında kalıcı olmak için kullanıyorlar. Seçim devirlerinde yolda yürürken bazen parti broşürlerinin neredeyse zorla elimize tutuşturulduğu oluyor. Bir bakıma aday ya da siyasal parti zorla, dayatmayla seçmenin zihninde yer edinmeye çalışıyor.” dedi.

Seçim kampanyalarında dijital pazarlama ve irtibat stratejileri…

Siyasal partiler ve adayların birtakım seçmen kümelerinin internete erişimleri olmadığını ya da dijital malzemeleri kullanmayı tercih etmeyeceklerini düşünerek toplumun her kısmına ulaşabilmek için de hala broşür, afiş üzere materyalleri kullanmaya devam ettiğini kaydeden Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Özellikle yüz yüze etkileşimin ağır olarak yaşandığı mitinglerde broşürler seçmenlere dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Lakin, dijital bağlantı araçlarının artan popülaritesi ve aktifliği göz önüne alındığında, seçim kampanyalarının artık dijital pazarlama ve irtibat stratejilerine yönelmesi gerekiyor.” diye bilgi verdi.

Masrafa da gerek yok çevreyi kirletmeye de…

Siyasal bağlantı kampanyalarının her şeyden evvel gaye kitleyi göz önünde bulundurarak oluşturulduğunu söz eden Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Eğer gaye kitleniz, yani seçmenleriniz televizyon, internet üzere mecralardan sizin kampanyanıza gereğince ulaşamayacak bir kitleyse, örneğin çoğunlukla yaşlı ya da eğitim düzeyi düşükse o vakit basılı malzemeleri kullanmak bir zaruret olabilir. Ama Türkiye için bunu söyleyemeyiz. Türkiye’de seçmenlerin yaklaşık yüzde 65’i 50 yaş altı. En kalabalık seçmen kümesini ise 18-24 yaş ortasındaki bireyler oluşturuyor. Bu türlü bir gaye kitle göz önünde bulundurulduğunda sokakları caddeleri afişlerle, yerlere fırlatılacak broşürlerle doldurmak manalı olmadığı üzere, etraf kirliliğine de sebebiyet veriyor. Ayrıyeten bu alanda yapılan araştırmalar siyasal irtibat kampanyalarının Türkiye seçmeni üzerinde asgarî tesir yarattığını, oy verme davranışında farklı faktörlerin rol oynadığını gösteriyor. Hal böyleyken masrafa da gerek yok, çevreyi kirletmeye de…” dedi.

Görüntü ve etraf kirliliğine neden oluyor

Seçim öncesi kullanılan afiş, bayrak ve broşürler hem imaj kirliliğine hem de yerlere saçıldığı için etraf kirliliğine neden olduğunu belirten Doç. Dr. Gül Esra Atalay, afiş, bayrak, pankart ve broşür üzere seçim gereçleri ekseriyetle kağıt ya da plastik kullanılarak üretildiğini, bu açıdan da tabiatın tahrip edildiğini söyledi.

Seçim sonrasında basılı broşürlerin büyük bir kısmının atık haline geldiğini de lisana getiren Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Geri dönüşüm tesislerine ulaşmayan yahut uygun formda geri dönüştürülemeyen broşürler, çöp depolarına yahut etrafa atık olarak bırakılıyor.” dedi.

Dijitalleşen dünyada hala eski jenerasyon kampanyaların yapılması gerçek mu?

Dijitalleşme ve taşınabilir teknolojilerin topluma derinden nüfuz ettiğini kaydeden Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Kimsenin başını elindeki telefondan kaldırmadığı bir devirdeyiz. Bu türlü bir durumda sokakları afişlerle doldurmanın insanların eline broşür sıkıştırmanın hakikaten bir manası kalmadı. Bunun yerine dijital mecralarda, seçmen kitlenin ilgisini çekebilecek, yaratıcı, sıra dışı içeriklere tartı verilmeli, toplumsal medyanın yarattığı kültür dikkate alınarak, siyasal bağlantı kampanyaları bu kültüre uyarlanmalı. Siyasal irtibat kampanyalarını yürüten gruplarda kesinlikle gençlere ve onların bakış açılarına yer verilmeli.” biçiminde görüşlerini lisana getirdi.

Çevreci bir kampanya nasıl olmalı? 

Geleneksel broşürler ve afişler yerine dijital pazarlama ve irtibat stratejilerine odaklanılabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Gül Esra Atalay, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Sosyal medya platformları, web siteleri, e-posta bültenleri ve taşınabilir uygulamalar üzere dijital kanallar aracılığıyla seçmenlere ulaşılabilir. Şayet gereç kullanımı kaçınılmazsa, geri dönüştürülebilir yahut geri dönüştürülmüş gereçlerden yapılmış eserler tercih edilebilir.

Diğer yandan da seçmene çevreci bildiriler vermek ve bir farkındalık yaratmak da kampanyaların bir kesimi olmalı. Lokal etraf bahisleri hakkında çevrimiçi tartışmalar ve seminerler düzenleyerek seçmenler bilgilendirilebilir. Seçmenler ağaç dikme kampanyalarına yahut etraf temalı eğitim programlarına dahil edilerek direkt toplumla etkileşim sağlanabilir. Etraf bahislerinde bilgilendirici ve etkileyici dijital içerikler üretilebilir. Etraf dostu siyasetlerin kıymetini vurgulayan tesirli bir telaffuz ve iletileşme stratejisi geliştirilebilir.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.