Tüik: Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı, 2023

“Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı” isimli özel bahisli modül çalışmadan elde edilen sonuçlar, birinci kere haber bülteni olarak yayımlanmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri ile tıpkı periyotta Gelir ve Ömür Şartları Araştırması ile birlikte uygulanan modül, 25-59 yaş kümesinde olan fertlerin durumu ile kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumunu karşılaştırmak emeliyle yapılmıştır. 

Annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin %83,5’i yükseköğretimi bitirdi

Kendisi 14 yaş civarında iken annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin, şu anki eğitim düzeyi incelendiğinde, %2,7’sinin lise altı, %13,7’sinin lise ve dengi,  %83,5’inin ise yükseköğretim mezunu olduğu görüldü. Tekrar 14 yaş civarında iken babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin %4,4’ünün lise altı, %16,0’ının lise ve dengi, %79,5’inin ise yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

Fert 14 yaş civarında iken annesi lise altı eğitim düzeyini bitirenlerin şu anki eğitim durumu incelendiğinde %56,3’ünün lise altı, %21,9’unun lise ve dengi, %21,9’unun ise yükseköğretim mezunu olduğu görüldü. Fertler 14 yaş civarında iken babası lise altı eğitim düzeyini bitirenlerin ise %60,0’ının lise altı, %21,5’inin lise ve dengi, %18,4’ünün ise yükseköğretim mezunu olduğu kestirim edildi.

Geçmişte babası ve şu an kendisi patron yahut kendi hesabına çalışanların oranı %14,5 oldu

Fertler 14 yaş civarında iken babası patron yahut kendi hesabına çalışanların %39,2’si şu an fiyatlı, maaşlı yahut yevmiyeli, %14,5’i patron yahut kendi hesabına, %5,6’sı fiyatsız aile emekçisi olarak çalışırken bu fertlerin %40,6’sının ise iktisaden aktif olmadığı görüldü.

Geçmişte maddi durumu çok makus olan fertlerin %16,5’i şu an en yüksek gelir grubunda

Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu “çok kötü” olarak belirtenlerin %16,5’i şu an en yüksek yüzde 20’lik gelir kümesinde yer alırken, %25,5’i ise en düşük kümede yer aldı. Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu “çok iyi” olarak belirtenlerin %40,6’sı şu an en yüksek gelir kümesinde iken %7,6’sı ise en düşük kümede oldu.

Fert 14 yaş civarında iken mesken sahibi olanların %57,7’si şu an oturduğu konutta tekrar mesken sahibi

Görüşülen fertler 14 yaş ve civarında iken ailesi “ev sahibi” olanların, %57,7’sinin şu an oturduğu konutta mülkiyet durumu “ev sahibi”, %26,3’ünün ise “kiracı” olduğu iddia edildi. Yeniden fert 14 yaş civarında iken mülkiyet durumu “kiracı” olanların, %40,0’ı şu an oturduğu konutun sahibi iken %47,7’sinin ise kirada oturduğu görüldü.

Fertler 14 yaş civarında iken maddi olarak tatile gidemeyenlerin %69,1’i şu anda da gidemiyor

Fertler 14 yaş civarında iken, tüm ailesiyle bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanelerde yaşayanların %59,6’sının şu anki hanesi ile bir haftalık tatil masrafını karşılayabildiği, maddi yetersizlik nedeniyle tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların ise %69,1’inin şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamadığı görüldü.

Kendisi 14 yaş civarında iken hanesinde yaşayan bütün çocukların günde en az bir defa et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayabilen fertlerin %72,4’ünün şu an hanesinde iki günde bir bu yemek masrafını karşılayabildiği,%27,6’sının ise karşılayamadığı belirlendi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.