TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanlığı’ndan eczacılık fakülteleri hakkında açıklama

Üniversite sistemimize her yıl yaklaşık 3 milyon yeni öğrenci katılmaktadır. Gelecekte ülkemiz için gerekli olan yeterli donanıma sahip, teknolojik gelişmelerdeki sürate ayak uydurabilecek, yeni bilgileri süratle edinip uygulamaya geçirebilecek yeteneklere sahip iş gücü yetiştirilmektedir. Sayıları 79’a ulaşmış olan Vakıf Yükseköğretim kurumları eğitim alanında çok kıymetli rol oynamaktadır. 

Vakıf yükseköğretim kurumları fiziki kaideleri, çağdaş yerleşkeleri, laboratuvarları, vizyonları ve güçlü eğitim takımları ile yükseköğretim sisteminin değerli bir kesimidir. Anayasamızın 130. Maddesi’nde ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda mali ve idari istikametten özerk oldukları belirtilen ve kamu kurumu statüsündeki vakıf üniversitelerimiz kendi kaynaklarını yaratarak ülke iktisadına devletten hiçbir kaynak kullanmadan çok büyük katkı sağlamaktadır. Yüksek öğretimin yaygınlaştırılması açısından devletin taşıdığı sorumluluğun vakıf üniversitelerince paylaşıldığı, hasebiyle ortaya çıkacak maliyetlerin değerli bir kısmının vakıf üniversitelerce yüklenildiği dikkate alınmalıdır. Vakıf yükseköğretim kurumlarında her yıl yaklaşık 230,000 kaliteli eğitim almış mezun iş hayatına katılmakta, ülke kalkınmasında büyük rol oynamaktadır.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının, sıhhat dalına akademik yapısı ve hastaneleri ile kıymetli katkıları vardır. Bu bağlamda, ülkemizdeki toplam 47 eczacılık fakültesinin 15 adedi Vakıf Üniversiteleri’ne ilişkin olup sistemin tamamlayıcı ögesidir. Her yıl yaklaşık 5500 öğrencinin kayıt olduğu eczacılık fakültelerinde toplam 25200 öğrenci eğitim görmektedir. Bu nedenle eczacılık fakülteleri tıp, diş hekimliği, sıhhat bilimleri fakülte ve meslek yüksek okulları ile birlikte sıhhat sisteminin ayrılmaz modülüdür. Eczacılık fakülte sayısı ülkenin hem nüfus hem ekonomik gereksinimleri doğrultusunda belirlenmektedir. Bünyesinde eczacı akademisyeni bulunan, öğretim eleman takımı tam, fiziki ve toplumsal imkanları eksiksiz, altyapısı kâfi, bilimsel çalışma yapmaya uygun ortama sahip eczacılık fakültelerini başkalarından ayrı tutmak gerekmektedir. Tam donanımlı eczacılık fakültelerinden mezun olacak gençler, bölümün iş gücünün artırılmasını sağlayacaklardır. Eczacılık fakülteleri sıhhat insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, ilaç geliştirme plan ve proje hazırlıkları da yapmaktadır. Mezunlar yalnızca eczanede değil, ilaç sanayisi, çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında da çalışabilmektedir. 

Özelikle araştırma/proses/kalite denetim laboratuvarları bulunan eczacılık fakülteleri, ar-ge çalışmaları ile sanayinin ulusal ve memleketler arası gereksinimlerine karşılık verebilecek niteliktedir. 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.