TBMM Başkanı Kurtulmuş “Zamanını Aşan Miras; İpek Yolu Sergi ve Sempozyumu”nun Açılışına Katıldı

Açılışta konuşan Kurtulmuş, İpek Yolu’nun yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa ulaşan Türk dünyasının tam da göbeğinde yer aldığını ve milletlerarası bir sınırı oluşturduğunu belirterek, “Özellikle Çin’in Yol ve Jenerasyon Projesi’yle Türk dünyasını da içine alacak İpek Yolu Projesi’nin birbirleriyle bütünleştirilebilecek yapılar olduğu aşikardır.

Önümüzdeki devirde, dünya sistemindeki farklı uğraş alanlarından birisi de bu çok kutupluluk üzerinde, bilhassa Asya’da gelişecek olan yeni eğilimlerdir. Bu yeni eğilimlerin merkez üslerinden birisi de nasıl tarihte İpek Yolu’nun değerli kervansarayları Konya’da yer aldıysa, bu periyot içerisinde bu çizginin tartı merkezi olarak da Türkiye, Anadolu kıtası ortaya çıkmaktadır” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “10 bin yıllık tarihiyle her daim stratejik bir ehemmiyete sahip olan Konya’mız İpek Yolu üzerinde bulunan en değerli kadim kentlerimizden birisidir. İki asır Selçuklu’ya başşehirlik yapmış darülmülk Konya’mızın İpek Yolu üzerinde inşa edilen yüzlerce kervansarayı mevcuttur. Hamdolsun ki bu türlü müstesna bir kentin hizmetkarı olmak bizlere nasip oldu. Bugün hala bu yapıtların bir kısmı periyodun ekonomik ve kültürel canlılığının da en değerli yapıtları olarak yüzyıllardır ayakta duruyor” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İnsan ve Medeniyet Hareketi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Bahariye Sanat Atölyeleri iş birliğiyle hazırlanan “Zamanını Aşan Miras; İpek Yolu Stant ve Sempozyumu” Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı programla açıldı.

İstanbul Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen aktifliğin açılışında konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden, projenin Tarihi İpek Yolu havzasındaki neredeyse tüm ülkelerden sanatkarların iştirakiyle bir zenginlik taşıdığını söz ederek, “Projemize takviyelerinden ötürü Konya Büyükşehir Belediye Liderimize teşekkür ediyoruz. Zira Konya Büyükşehir Belediyemiz olmasaydı bu projeyi hayata geçirmemiz çok güç olurdu” tabirlerini kullandı.

“10 BİN YILLIK TARİHİYLE KONYA İPEK YOLU ÜZERİNDE BULUNAN EN DEĞERLİ KADİM KENTLERİMİZDEN BİRİSİDİR”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, lisanları, kültürleri, medeniyetleri ve inançları birbirleriyle buluşturan İpek Yolu’nun, geçtiği yerleri yalnızca ekonomik manada değil, pek çok noktada ileri taşıyan bir insanlık mirası olduğuna işaret etti.

Tarih boyunca Türklerin yaşadığı coğrafyalardan geçen bu yolun, Türk milletinin Orta Asya’dan batıya yanlışsız başlayan göç sürecinde de çok aktif bir role sahip olduğuna dikkat çeken Lider Altay, “Bu çok taraflı tarihi ve kültürel katkı, medeniyetleri besleyen bir ırmak üzere deveran etmiştir. 10 bin yıllık tarihiyle her daim stratejik bir değere sahip olan Konya’mız İpek Yolu üzerinde bulunan en kıymetli kadim kentlerimizden birisidir. İki asır Selçuklu’ya başşehirlik yapmış darülmülk Konya’mızın İpek Yolu üzerinde inşa edilen yüzlerce kervansarayı mevcuttur. Hamdolsun ki bu türlü müstesna bir kentin hizmetkarı olmak bizlere nasip oldu. Bugün hala bu yapıtların bir kısmı devrin ekonomik ve kültürel canlılığının da değerli yapıtları olarak yüzyıllardır ayakta duruyor” diye konuştu. 

“KONYA BU İNSANLIK MİRASINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN DEĞERLİ BİR ADIM ATTI”

Binlerce yıllık tarihi, geçmişinin de omuzlarına yüklediği sorumluluk şuuru içerisinde olan Konya’nın İpek Yolu’nun merkezinde yer almasından ötürü, bu insanlık mirasına sahip çıkmak ve onu yeni kuşaklara anlatmak emeliyle kıymetli bir adım attığını vurgulayan Lider Altay, şöyle devam etti:

“İpek Yolu’nu tanıtmak ve tekrar canlandırmak ismine Büyükşehir Belediyemiz İnsan ve Medeniyet Hareketiyle birlikte Vakti Aşan Miras: İpek Yolu isimli bu değerli projeyi ortaya koymuştur. İnanıyoruz ki milletlerarası niteliğe hayiz olan bu proje kıtaları birbirine bağlayan gönül coğrafyamızın bir ortaya gelmesi, kaynaşması ve güç birliğine gitmesine değerli bir köşe taşı olacaktır. Türkiye’mizde Konya ve İstanbul’da, Özbekistan’da Semerkand ve Taşkent’te, Azerbaycan’da da Bakü kentinde birbirinden farklı stantlar, sunumlar, seyahatler, söyleşiler, konferanslar ve workshop’larla güçlü bir içerikten oluşan bu yapıtımız yeni ufuklar açacak. Tekrar bu değerli eser vesilesiyle 41 değerli zanaatkar ve 36 bilim insanı buluşturulmuş tema üzerinde hazırlanan 60 kesim özgün yapıttan oluşan müstesna bir stant oluşturulmuştur. 5 aylık süreyi kapsayan bu projenin gönül coğrafyamıza ve fikir dünyamıza yeni açılımlar sağlayacağına canı gönülden inanıyorum.” 

Başkan Altay, programa katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ve projenin hayata geçmesine vesile olan tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

“TARİH BOYUNCA KÜLTÜR, SANAT, MEDENİYET VE BİLİM TRANSFERİNİN YAPILDIĞI YOLLAR OLDU”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, tarih boyunca siyaset, devletler ortası bağlantılar ve dünya üzerinde hakimiyet çabasının verildiği ve kültür, sanat, medeniyet ve bilim transferinin yapıldığı yolların bulunduğunu anımsatarak, bu manada İpek Yolu’nun, Baharat Yolu’nun, Tuz Yolu’nun ve Amber Yolu’nun geçmişte kendi bölgeleri içerisinde değerli işlevler icra ettiğini lisana getirdi. Bilhassa İpek Yolu’nun yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa ulaşan Türk dünyasının tam da göbeğinde yer aldığını ve memleketler arası bir sınırı oluşturduğunu söz eden Kurtulmuş, Orta Asya’dan başlayarak Anadolu kıtasına kadar gelen ve buradan da Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, İpek Yolu’nun vermiş olduğu dayanışmanın, kültürel ve bilim alanındaki transferlerin çok büyük tarihî değeri bulunduğunu vurguladı.

“ÇOK KUTUPLU DÜNYANIN KURULMASINDA FARKLI KÜLTÜR VE MEDENİYET HAVZALARININ HAREKETE GEÇMESİ KAÇINILMAZ”

Kurtulmuş, memleketler arası alakalar ve dünya istikrarları bakımından yeni bir devrin başladığını belirterek, bu yeni devrin çok kutuplu bir dünya sistemi olacağını tabir etti.

Bu çok kutuplu dünyanın kurulmasında farklı kültür ve medeniyet havzalarının harekete geçmesinin kaçınılmaz olduğunu lisana getiren Kurtulmuş, “Bu çerçevede tam da doğu-batı ekseninde, dünyanın bütün gayret alanlarının neredeyse en stratejik bölgelerinde yer alan ve tamamına yakını Türk-İslam medeniyetinin bir kesimi olan, Türkçe konuşan Türk topluluklarının yer almış olduğu 300 milyonluk bir akstan bahsediyoruz. Tarihte bu aksa ‘Turkuaz Aksı’ ismi verilmiş. Bunun yine canlanması, hareketlenmesi için de bilhassa son yıllarda olağanüstü önemli bir ivme yakalanmıştır” diye konuştu.

“SİYASİ VE KÜLTÜREL İŞ BİRLİKLERİNİN ARTIRILMASINA VESİLE OLACAKTIR”

İpek Yolu Projesi’nin Çin ve başka Asya ülkelerinin de içinde olabileceği global büyük bir proje haline dönmesi istidadında olduğunu gördüklerini tabir eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle Çin’in Yol ve Jenerasyon Projesi’yle Türk dünyasını da içine alacak olan İpek Yolu Projesi’nin birbirleriyle bütünleştirilebilecek yapılar olduğu aşikardır. Böylesine değerli bir teşebbüsün dünya ticaretinin gelişmesine büyük katkısı olacağı üzere, üzerinden geçtiği bu sınır boyunca ülkelerin de siyasi ve kültürel iş birliklerinin arttırılmasına vesile olacaktır. İşin bu siyasi tarafı farklı bir bahis. Lakin çok değerli, çok dinamik bir husus olarak önümüzde duruyor. Önümüzdeki periyotta, dünya sistemindeki farklı gayret alanlarından birisi de bu çok kutupluluk üzerinde, bilhassa Asya’da gelişecek olan yeni eğilimlerdir. Bu yeni eğilimlerin merkez üslerinden birisi de nasıl tarihte İpek Yolu’nun kıymetli kervansarayları Konya’da yer aldıysa, bu periyot içerisinde bu çizginin tartı merkezi olarak da Türkiye, Anadolu kıtası ortaya çıkmaktadır. Bunu önümüzde dikkatle, titizlikle çalışmamız gereken bir alan olarak görüyor ve kabul ediyoruz.”

İslam medeniyetlerinin, medreselerle bir taraftan dini ve manevi ilimleri güçlü bir formda öğretirken, öbür taraftan da dünyayı anlamak için maddi ilimlerde de tepe olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, “Bir tarafta Uluğ Bey’in, Fergani’nin, İbni Sina’nın, Farabi’nin öteki tarafta Bahaddin Nakşibendi’den Ubeydullah Ahrar Hazretlerine, Maturidi’ye ve Buhari’ye kadar büyük alimlerin yer aldığı, tabiri caizse iki kanadı da çok kuvvetli bir kuş üzere yükselebilen bir medeniyeti inşa etmeyi başarmışlardı” dedi.

“TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ GELİŞMELERİ ISKALAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Kurtulmuş, İslam medeniyetinin bütün büyük yapıtlarının hepsinde istikrar ve itminanın ortaya koymuş olduğu fevkalâde yüksek bir simetri bulunduğunu söyledi.

Süleymaniye Mescidi’nin hiçbir noktasında bir simetri eksikliği görülemeyeceğini, o yapıyı ortaya koyan insanların hepsinin itminan içerisinde hareket eden ve kainatı bir istikrar içerisinde gören beşerler olduğunu tabir eden Kurtulmuş, Türkiye olarak bu noktada hassas davranmaları gerektiğini söyledi.

Projeye katkıda bulunan bütün kurum ve kuruluşları tebrik eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki devir dünya siyasetinde, dünya dengelerinde çok kutuplu bir dünya sisteminin kurulacağı bir devir olduğu üzere Türkiye için de olağanüstü kıymetli, tarihi bir periyottur. Cumhuriyet’in ikinci asrı ya da yeni Türkiye Yüzyılı olarak ortaya koymuş olduğumuz bu amaçlar yalnızca bir tek alanla kısıtlı kalamaz. Türkiye, iktisadı güçlü bir ülke olacak, ulusal savunma endüstrisinde güçlü bir ülke olacak, altyapıları dünyada rekabet edebilen bir ülke olacak ancak bütün bunların üstünde ve tahminen bütün bunları da ortaya çıkaracak halde Türkiye’nin kesinlikle kültürde, sanatta, edebiyatta ve bu manadaki estetik pahaları önceleyen çalışmalarda da öncü olması lazım. Türkiye üzere global ölçekte tezi ve gayesi olan bir ülkenin bilhassa kültür, sanat alanındaki bu gelişmeleri ıskalaması asla düşünülemez. Bunun için her alanda güçlü bir halde çalışmayı sürdüreceğiz. Bilhassa İpek Yolu Projesi’ni bu manada çok manalı bulduğumu tabir etmek istiyorum. Burada yine global ölçekteki medeniyet, kültür, sanat ve estetik kıymetlerimizi öne çıkaracak çalışmaları ortaya koyacağız.”

Konuşmaların akabinde 60 modül özgün eser, mücevher ve parfümden oluşan standın açılışı gerçekleştirildi. Kurtulmuş ve protokol daha sonra 41 sanatkara ilişkin çizgi, tezhip, çini ve ahşap yapıtların yer aldığı sergiyi gezdi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, IRCICA Genel Yöneticisi Mahmud Erol Kılıç, sanatkarlar ve akademisyenler katıldı.

“Zamanı Aşan Miras; İpekyolu Sergisi”, Eyüpsultan’daki Bahariye Mevlevihanesi’nde 25 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Uluslararası nitelikte hazırlanan proje kapsamında 13 Ekim’e kadar Konya başta olmak üzere, Özbekistan’ın Semerkand ve Taşkent kentlerinde ve Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de stantlar ve sempozyumlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.