SAP: “Tedarik zincirinde yapay zekanın aktifleştirilmesiyle değerli çıktılar elde edilecek”

Kurumsal uygulama yazılımı pazarının global önderi SAP, Tedarik Zinciri’ne özel bir aktiflik düzenledi. Sürdürülebilir, Riske Sağlam ve Akıllı Tedarik Zincirleri’ne odaklanan aktiflikte öncü şirketlerden yöneticilerin sunumlarının yanı sıra SAP’nin Almanya’daki merkezine canlı ilişki yapılarak dijital üretim konusunda sanal bir tecrübe yaşandı.

24 farklı sanayi özelinde 2024 yılında birçok farklı aktiflik düzenleyecek olan SAP Türkiye, yılın birinci aktifliğini bilhassa sürdürülebilir ve akıllı tedarik zinciri idaresine ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “SAP Supply Chain” aktifliği, tedarik zinciri başkanları ve dal profesyonellerini bir ortaya getirerek bulut tahlilleri, yapay zeka, yaygın bilgi ve akıllı teknolojilerin tedarik zinciri dinamiklerini nasıl dönüştürdüğünü ele aldı.

Tedarik zincirinde küresel trendler ve inovatif tahlillerin paylaşılmasının akabinde planlama, lojistik, üretim ve varlık idaresi alanlarındaki trendler ve muvaffakiyet hikayelerine yer verilen aktiflikte SAP Integrated Business Planning (Entegre İş Planlama) konusunda Norm Holding, Tüpraş, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Improva, SAP Service and Asset Manager (Mobil Varlık Yönetimi) konusunda SOCAR ve SAP Transportation Management (Nakliye Yönetimi) tahlili hakkında Veyseloğlu Şirketler Kümesi temsilcileri birer sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 yöneticinin ağırlandığı aktiflikte, bulut tabanlı SAP MES tahlili Digital Manufacturing (Dijital Üretim) için SAP’nin Walldorf’taki merkezinde yer alan pop-up factory ile canlı ilişki yapılarak sanal bir tecrübe yaşatıldı.

Tedarik zinciri SAP’nin 3 önceliğinden biri

SAP Türkiye COO’su Fazilet Şekeroğlu, bilhassa son yıllarda şirketlerin gündemindeki en kırılgan başlıklardan biri haline dönüşen tedarik zincirlerinin, SAP için de öncelikli birinci üç husustan biri olduğunu belirtti. Günümüzde tedarik zinciri idaresinde kriz çıkma ihtimalinin geçmişe nazaran sıklaştığına dikkat çeken Fazilet Şekeroğlu, “Eski yıllarda ortalama 3,5-4 yılda bir yaşanan problem ve krizler, artık daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Bu öngörülmeyen süreçlere hazırlıklı giren şirketler, net avantajlar sağlıyor. Hatta kimileri, bu krizleri rekabette öne geçebilmek için fırsat olarak kullanıyor” dedi.

Tedarik zincirinde otomasyonla başlayan dönüşümün günümüzde yerini ileri analitik süreçlere bıraktığını anlatan Fazilet Şekeroğlu, “Bundan sonraki periyotta, dijitalleşme ile birlikte yapay zekanın kullanımı öne çıkacak. Bilhassa iş süreci odaklı yapay zeka konusu bizim için değerli. Yapay zekanın aktifleştirilmesiyle kurumsal alanda bedelli senaryo çıktıları olacak. SAP olarak bu yılın sonuna kadar 100’ün üzerinde business AI süreç yayınlayacağız. İlgili, sorumlu ve sağlam yapay zeka süreçleri yaratmaya ehemmiyet veriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Araştırmaların, tedarik zincirindeki dijital dönüşüm projelerinin %35’inden daha azının başarılı olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Fazilet Şekeroğlu, “Projelerin muvaffakiyete ulaşması için bütünsel bakış açısı ve nitelikli grup değerli. Ayrıyeten projelerin yorucu ve bıktırıcı uzun vadeli ilerleyişi yerine, kısa vadeli sonuç veren küçük pencereler açılarak ilerlemesini öneriyoruz” dedi.

“Tedarik risklerine hazırlıklı şirketler, krizleri fırsata çeviriyor”

Sürdürülebilir ve akıllı tedarik zinciri alanında 20 yıldır çalışan SAP Güney Avrupa Tahlil Kümesi Yöneticisi Tuna Atmaca ise aktiflikte yaptığı sunuma, tedarik zinciri alanında geçmişe ilişkin bilgilerin gelecekte neler yapılacağı konusunda belirleyici olacağına vurgu yaparak başladı.

“Süveyş Kanalı’nda yaşanan krizden 30 dakika sonra müşterilerimize tedbir almalarını önerdik”

Şirketlerin, operasyonel dataların tahliliyle yönetildiği bir sürecin yaşandığına dikkat çeken Atmaca şunları söyledi: “Süveyş Kanalı’nda yaşanan krizin üzerinden daha 30 dakika geçmişken, SAP ile çalışan şirketlere olağanın dışında bir durum olduğu bildirildi ve tedbir almaları önerildi. Bu avantaj; anlık data akışı sağlanan tedarik merkezine ulaşan bilgilerin tahlil edilmesi ile elde edilen çıktılar sayesinde sunuldu.”

Son 10 yıldır kurumsal alanda ağır ancak sessiz bir ihtilal yaşandığına dikkat çeken Tuna Atmaca, “Şu anda özel hayatta kullanılan birçok teknolojinin şimdi kurumlarda kullanılmadığı düşünülürse, teknolojinin kişisel hayatı yönlendirme noktasında geldiği boyut kurumsala da taşınabilecek mi sorusu bu sessiz ancak derinden ihtilalin kıymetini ortaya koyuyor. Kuruluşundan itibaren bu hususa kıymet veren SAP, ‘Bundan sonra ne olabilir, ya da yapay zekayı iş için kullandığımızda ne olur?’ sorularını sorarak daima yeni jenerasyon tahliller üretiyor” dedi.

Etkinlikte SAP EMEA Sanayi 4.0 Harikalık Merkezi Başkanı Tiago Fernandes de “Dijital Üretim” başlıklı konuşmasında, üretim süreçlerinde otomasyonla sağlanan avantajlara dikkat çekti ve SAP’nin Almanya Waldorf’ta bulunan Müşteri Tecrübe Merkezi’ndeki sanal fabrikaya yapılan canlı irtibat ile “Akıllı Fabrika ve Akıllı Varlık İdaresi Deneyimi”ne dair şimdiki bilgileri paylaştı. Fernandes, SAP genel merkezinde oluşturulan sanal fabrikada süreçlerin ve üretimin gerçeğe en yakın haliyle simüle edilebildiğini, farklı üretim senaryolarının oluşturulabildiğine ve bu sayede üretimin yatay ve dikey entegrasyonunun deneyimlenebildiğini söz etti.

“IBP kullanımı, kurumsal olgunluğa işaret eder”

Etkinlikte sunum yapan Improva Tedarik Zinciri Tahlilleri Yöneticisi Tolga Büyüksaraç, rastgele bir şirkette SAP IBP (Entegre İş Planlama) üzere bir planlama tahlilinin uygulanıyor olmasının o şirketin teknolojik, kültürel, üretim ve stok üzere alanlarda belirli bir olgunluk düzeyinde olduğunu gösterdiğini söz etti.

“Her şirketin muhtaçlığı farklı. Altyapı ve kültürel açıdan hazır olunduğunda projeye başlanmalı. Zira IBP, entegre yani tüm süreçleri kapsayan bir planlama manasına geliyor. Bu manada altyapı ve insan kaynağı hazır olmalı. Proje kesintiye uğramamalı” teklifinde bulunan Tolga Büyüksaraç, IBP projelerinin başarısı için gereken şartları ise şöyle sıraladı: “Proje farklı departmanlara bırakılmamalı, yalnızca bu işi üstlenecek özel bir yapı kurulmalı. Bireylerden bağımsız bir kurum kültürü oluşturulmalı.”

“IBP ile uçtan uca kapasite planlaması ile mümkün risklere evvelden aksiyon alabiliyoruz”

Norm Holding Merkezi Planlama Yöneticisi Özgür Güçlü; irtibat elemanları dalında dünyada kıymetli bir pozisyonda bulunan Norm Holding’de, SAP IBP tahlili ile uçtan uca kapasite planlaması gereksinimini çözümlediklerini söyleyerek, “Böylece riskleri öngörerek aksiyon alabiliyoruz” dedi. SAP öncesinde her sürecin kendi planlamasını yaptığını, farklı proseslerde kapasite planlaması ve farklı müşteri taleplerinde tahminleme, üretim optimizasyonu üzere bahislerde meseleler yaşadıklarını söz eden Özgür Güçlü, kelamlarına şöyle devam etti:

“IBP ile entegre iş planlaması, öbür bir deyişle talep, satış, üretim, finans, pazarlama üzere tüm departmanlar tek tahlil altında yönetiliyor. Uçtan uca kapasite planı ile üretim maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan gereç tedariği, talep tahminleme ve yatırım gereksinimlerine karşılık verebiliyoruz.
IBP ile süreci yönetmek, gerçek vakitli, erişilebilir, esnek, rekabetçi ve gerçek planlama sağlıyor. Örneğin Süveyş Kanalı sorunun tesirlerini çıkardık ve o problemden en az düzeyde etkilendik. Artık insan kaynaklarında ne kadar fazla mesaiye gereksinim olacak aylar öncesinde görüyoruz. Stok planlama ile üretimde aksiyon alabiliyoruz.”

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri: “Müşterilerimizle yakın bağlantısı odağımıza aldık”

Beş eser kümesinde 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan, perakende, yapı market, toptan e-ticaret üzere birçok farklı satış kanalı kullanan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Kıdemli BT Müdürü Mehmet Tahir Çiftçi, 2017’de talep iddiası, kapasite ve kısa devir planlaması üzere tahlilleri devreye aldıklarını 2019 yılında ise bütün süreçlerde dijital dönüşüm seyahatini başlattıklarını söyledi.

Bütün süreçleri gözden geçirdikleri bu devirde müşteri muhtaçlık ve beklentilerine nazaran tedarik zincirinde yeni yol haritasını belirledikten sonra başta üretim, lojistik, satın almadaki dönüşüm projelerini devreye aldıklarını anlatan Mehmet Tahir Çiftçi, “Uçtan uca entegre bir tedarik zinciri kurgusu olmadan yalnızca ‘teknoloji’ yatırımı ile optimum tahlile ulaşılmasının mümkün olmadığını ve pandemiden sonra şirket stratejilerinde, değişen pazar ve müşterileri önceliklerine nazaran 2023 yılında organizasyonel ve operasyonel değişiklikleri hayata geçirdiklerini, entegre planlama için SAP IBP ile yola devam etmeye karar verdiklerini belirtti.

“Siparişten eserlerin teslimine kadar geçen süreçte dijital ayak izi oluşturarak daima gelişim için alt yapı oluşturuyoruz”

Dijital Lojistik Süreçleri ile Çevik ve Esnek Tedarik Zinciri Yönetimi” başlığının konuşmacılarından GoLive Kurucu Ortağı Mehmet Yılmaz, siparişten eserlerin teslimine kadar geçen süreçte dijital ayak izi oluşturuyoruz” diyerek kelamlarına şöyle devam etti: GoLive olarak, şirketlerin tedarik zinciri süreçlerinde sürdürülebilir yapıda tam görünürlük sağlayabilmelerini sağlıyoruz.

Sürekli gelişim ve çeviklik için sağlam bir altyapı oluşturarak GoLogistics çözümümüzle operasyonel verimliliği, gerçek vakitli izlenebilirliği, nakliye ve stok maliyetinde oluşan düşüşleri en büyük proje kazanımı olarak görüyoruz.

Veyseloğlu Şirketler Kümesi Dijital Dönüşüm Yöneticisi Özgür Kakmacı, Veyseloğlu olarak, perakende bölümünün değişen pazar şartlarına süratli bir biçimde ahenk sağlaması, talep değişikliklerine süratli bir halde cevap verme yeteneği için uygulamaya aldıkları GoLogistics tahlilinin işletmeye sağladığı kazanımlardan bahsetti.

Dijital dönüşüm; toptan satış, dağıtım, perakende, lojistik ve üretim alanlarındaki karmaşıklığı azaltmak, üretimi artırmak, dijitalleşmek ve geleceğe hazırlıklı olmak için büyük bir kıymete sahip. SAP ileri tedarik zinciri tahlilleriyle birlikte, servis düzeyinde %6,8 artış, planlama müddetlerinde %83 düşüş ile vakit kazanımı elde edilmiştir. Eser yerleştirme müddetlerinde %16 düşüş, mal kabullerinde %50 düşüş ile eser toplama müddetlerinde %22 düşüş ile işletmenin ölçülebilir, izlenebilir bir tedarik zincir altyapısına sahip olduklarından bahsetti.

STAR Rafineri’de uçtan uca varlık yönetimi

SOCAR Türkiye’nin şirketleri olan STAR Rafineri ve SOCAR Depolama’da, uçtan uca varlık idaresi süreçlerinin en yeni teknolojilerle nasıl ele alındığına değinen SOCAR Türkiye BT Uygulamaları ve Veri İdaresi Küme Müdürü Ömer Kiremitçi, bakım taleplerinin taşınabilir uygulama yahut Fiori&GUI girişleriyle bildirim olarak yaratılmasından alandaki tüm bakım faaliyetlerinin SAP Work Manager üzerinden anlık olarak işletilip, hak ediş ve faturalamaya kadar olan zinciri hangi platformlarda nasıl yürüttüklerini, tüm süreci SAP Analytics Cloud (Bulut Analitikleri) dashboardları ve Fiori uygulamaları ile uçtan uca nasıl takip ettiklerini anlattı.

Ömer Kiremitçi, “SOCAR Türkiye’deki büyük dijital dönüşüm programı olan EARTH Faz 2 kapsamında Petkim S/4HANA geçişi de yapılacak. Rafineri ve Petrokimya iş ünitesinde SAP Multi Resource Scheduling (Çoklu Kaynak Planlama) ve SAP Service and Asset Manager (Mobil Varlık Yönetimi) entegrasyonları gerçekleştirilirken, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojilerini Coğrafik Bilgi Sistemleri altyapısıyla birleştirecek süreç otomasyonları yürütülecek” açıklamalarıyla SOCAR Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasına da değindi.

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.