İzmir Büyükşehir Belediyesi Balçova İnciraltı Bölgesi’nin planlanması ve devam eden yargı süreçlerine ilişkin hatırlatma

Anılan mahkeme kararında; EXPO’nun doğal yapıyı tehdit edici olması ve süreksiz de olsa büyük hacimli yapılar getireceği, sonradan kaldırılsa dahi alanın flora ve faunasına ziyan vereceği münasebetler ortasında yer almıştır.

Daha sonra, Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Müdafaa Emelli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Müdafaa Hedefli Uygulama İmar Planı Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 09.05.2023 tarihinde yine onaylanmıştır.

Söz konusu planlara;

  • Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşünün olmadığı
  • İzmir Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün alınması gerektiğini belirttiği Kamu Faydası Kararı’nın bulunmadığı
  • Söz konusu planlar Belediye Başkanlığımızca koordineli olarak yürütülmeyip planlara ait Belediye Başkanlığımızın en son görüşünün alınmadığı
  • İzmir Körfez Geçişi’nin yürürlükteki üst ölçekli planlarda ve İzmir Ulaşım Ana Planı’nda (İzmir Körfez Geçişi Projesi’nin ulaşım açısından bir yarar yaratmadığı görülerek ulaşım muhtaçlıkları açısından öncelikli ve gerekli olmadığı değerlendirildiğinden) yer almadığı
  • Ayrıca; mahkeme tarafından Körfez Geçişi’nin ÇED Olumlu kararının da iptal edildiği
  • Alanın kıyı bölümüne ait önerilen  “Ticaret-Turizm-Konut” ve “Ticaret-Turizm” kullanım kararlarının 1/100000 ölçekli Etraf Sistemi Planı’nda getirilen “Turizm Tesis Alanı” ve “Bölge Parkı/Kentsel Yeşil Alan” kararlarına terslik teşkil etmekte olduğu,
  • Belediye Başkanlığımızca Bakanlığa önerilen plan teklifindeki yaklaşık 1 milyon m2 inşaat alanının, onaylı plan ile 1.8 milyon m2’ye çıkartıldığı, bu kapsamda alanda yüksek yapı yoğunluğunun getirildiği
  • EXPO Alanı’na getirilen “Ticaret-Turizm-Konut” ve “Ticaret-Turizm” kullanım kararları ile terslik teşkil ettiği
  • 2.Derece Doğal Sit Alanı içerisine getirilen “Ticaret Alanı” kullanımı Unsur Kararı’na karşıtlık teşkil ettiği münasebetleriyle;

İzmir 4. Yönetim Mahkemesi’nin 2023/1392 Temel sayılı evrakı ile 21.08.2023 tarihinde yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

İzmirli hemşerilerimizin ve mevzuya ait kıymetlendirme yapma gereği hisseden tüm ilgililerin dikkatine hürmetlerimizle arz ederiz.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.