Egeli akademisyen Doç. Dr. Ilgaroğlu, İngiltere’de Farabi felsefesine yönelik araştırmalarda bulunacak

Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu’nun  “Kozmik İstikrardan Psiko-Sosyal İstikrara: Farabi İdeolojisinde Bedel Kurucu ve Esirgeyici Bir Öge Olarak Adalet Kavramının İzdüşümü” başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK  “2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu” programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Program kapsamında Doç. Dr. Ilgaroğlu, İngiltere’nin başşehri Londra’da bulunan SOAS Londra Üniversitesi İdeoloji ve Din Bilimleri Enstitüsünde araştırmalar yapacak.

Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık ve Doç. Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Budak, Doç. Dr. Ilgaroğlu’nu tebrik ederek çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

Araştırma projesi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ilgaroğlu, “Farabi’nin, 10. yüzyılda kozmik bir çerçeveden yola çıkarak insanın ontolojik, ruhsal ve toplumsal varlığı bağlamında adalet kavramına yüklediği özgün manaları, beşerle cihan ortasında kurduğu epistemolojik ve aksiyolojik bağlamlarla teorize etmiş olması kayda bedel entelektüel bir muvaffakiyettir. Farabi’nin metafiziğine mündemiç olan ahlak ve siyaset ideolojisi incelendiğinde insanın kozmik düzenle ontolojik bağının niteliği, ferdî, toplumsal kıymet dünyasının kuruluş biçimi ve ahlakın kaynağı sıkıntıya dair dengeli açıklamalar olduğu görülecektir. Bu araştırma Farabi’nin ideoloji sistemini derinlemesine incelemek suretiyle onun adalet kavramına yüklediği çok boyutlu mana dünyasının izdüşümlerini ortaya çıkarmayı ve böylelikle insanın ferdî ve toplumsal kıymet dünyasının inşasında adaletin kıymet kurucu ve hami rolünü açıklamayı hedeflemektedir” dedi.

“Batı dünyasında Farabi yorumları araştırılacak”

Doç. Dr. Ilgaroğlu, “Çalışmada nitel araştırma usulleri uygulanacak, data toplama, saha araştırması ve tahlil süreçleri takip edilerek günümüzde Batı dünyasında hususumuz bağlamında yapılan Farabi yorumlarının güçlü ve zayıf yanları tespit edilerek Doğu-İslam dünyasındaki yaklaşımlarla mukayeseler yapılacak” dedi. Projenin bir yıl içerisinde tamamlanması ve sonrasında nitelikli akademik yayınlara dönüştürülmesini hedeflediklerini söz eden Doç. Dr. Ilgaroğlu, “Farabi’nin klasik yapıtı ‘el-Medinetü’l- Fâzıla’yı ‘İdeal Devlet’ başlığıyla Türkçe’ye çeviri ettim ve eser 2023 yılı başında Divân yayınları tarafından yayımlandı. Bu projenin, kelam konusu çevirisi ile derinlik kazanan Farabi çalışmalarına ve adalet hissini merkeze alan ahlak ve his ideolojisi çalışmalarına yeni ve özgün bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum” dedi.

Bu projeyle Farabi’nin adalet anlayışının günümüzde gitgide gelişen his ve sezgi merkezli ahlak ideolojisi yorumlarına temel teşkil edecek niteliğinin ortaya konulmasının hedeflendiğini belirten Doç. Dr. Ilgaroğlu,  yine Farabi ideolojisinin Batı fikrini derinden etkileyen özgün ve üniversal bir niyet olduğu gerçeğinin de bu proje sayesinde gün yüzüne çıkacağını söyledi.

“Avrupa’da bu alandaki tek yükseköğrenim kurumu”

Avrupa’da alanında uzman bir okulda araştırma yürüteceğini söyleyen Doç. Dr. Ilgaroğlu, “1916 yılında Doğu Çalışmaları Okulu olarak kurulmuş olan SOAS, İngiltere’nin başşehri Londra’da bulunan ve isminden da anlaşılacağı üzere varlığını Afrika, Asya ve Ortadoğu’daki fikir geleneklerini, lisanları, kültürleri ve toplumları incelemeye adamış çok değerli bir üniversitedir. Avrupa’da bu akademik uzmanlığa sahip tek yükseköğrenim kurumudur.  Bugün SOAS’ta niyet ve lisan araştırmalarından, siyaset ve toplumsal bilimlere kadar Asya, Afrika ve Orta Doğu’ya ait çok çeşitli bahisler incelenmektedir. Birinci defa 1973’te açılan SOAS Kütüphanesi şu an bir buçuk milyondan fazla basılı kaynağı barındırmakla birlikte elektronik data tabanlarının tümüne sahiptir. Araştırma projemin danışmanlığını üstlenen Profesör Ayman Shihadeh, bu kurumun ideoloji ve din bilimleri kısmının başında yer alan milletlerarası bir İslam ideolojisi uzmanıdır. Profesör Ayman’ın danışmanlığı ve kurumun güçlü akademik insan ve bilgi kaynağı ile başarılı bir araştırma ve Farabi ideolojisinin Batıda nasıl yorumlandığına dair objektif bir kıymetlendirme ortaya çıkacaktır” diye konuştu. 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.