Doktoru Tehdit Etmenin Cezası Nedir?

Doktoru tehdit etmenin cezası nedir?

Doktoru tehdit etmenin cezası nedir? Sağlıkta şiddetin bir hayli artış gösterdiği bugünlerde haberlerde çeşitli olaylarla karşılaşıyoruz. Doktoru tehdit suçu; fiziksel veya sözlü şiddet biçiminde ortaya çıkan sağlıkta şiddet kavramının sözlü şiddet tarafında incelenen suçlardan biridir. Eğer delil ve tanıklar varsa bu suçun ispati kolaylaşmakla birlikte, tehdit olması durumunda ispatın zorlukları da beraberinde getireceği aşikar. Sonuç olarak kamu görevlilerinin sıklıkla karşılaştığı tehdit suçu, doktorlara işlendiği takdirde ‘doktoru tehdit suçu’ olarak ortaya çıkar. 

Tehdit Suçu Nedir?

Doktoru tehdit etmenin cezası nedir değinmeden önce tedhri suçu ve TCK’daki karşılığına değinelim. Tehdit, birini kortuma veya gözdağı verme maksatlı olarak sözlü rahatsız etme eylemidir. TCK’da tehdit ‘suç’ olarak geçer ve meydana gelme şekline göre basit ya da nitelikli olmak üzere iki çeşittir. 

Tehdit suçu nedir?

Ceza Kanununda Tehdit Suçu

TCK’da tehdit suçu ‘Hürriyete Karşı Suçlar’ bölümünde irdelenmektedir. Koşullar ve cezası TCK 106. maddede açıklanmıştır. Basit ve nitelikli tehdit suçu olmak üzere iki alt çeşidi bulunmaktadır. Bununla birlikte direkt veya gıyabında tehdit suçu olmak üzere çeşitleri mevcuttur. Doğrudan tehditte, tehdit eden kişinin yüz yüze veya iletişim araöları kullanarak tehdit etmesi esastır. Gıyabında olduğunda ise, aracı ile tehdidi iletme söz konusu olmaktadır.

Ceza kanununda tehdit suçu

Basit ve Nitelikli Tehdit Suçu

Tehdit suçunun kişiye ağır sonuçlar vermemesi sebebiyle ortaya çıkan tehdit suçu ‘basit tehdit suçu’ olarak geçerken, yaşamında etkisinin ağır olduğu durumlarda ‘nitelikli tehdit suçu’ ortaya çıkar. Nitelikli tehdit suçunun cezası, ortaya çıkış biçimi dolayısıyla arttırılmaktadır.

 

Doktoru tehdit etmenin cezası nedir?

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda, doktoru tehdit etmenin cezası belirlenmiştir. Doktorun kamu veya özel kurumda çalışıyor olması fark etmeksizin, görev halindeki birine karşı suç işlenmesinden mütevellit nitelikli tehdit suçu olarak geçer. Bununla birlikte sağlık çalışanının doktor olması fark etmez. Nitekim diş hekimi, hemşire ve yardımcı sağlık çalışanları gibi görevlilere karşı işlendiğinde de aynı cezaya hükmolunacaktır.

Doktoru tehdit suçu

Sağlık çalışanını tehdit suçu hangi meslek gruplarını kapsıyor?

Tehdit suçu, herhangi birine veya görevliye karşı işlenmesi fark etmeksizin TCK’da karşılığı olan ve cezası olan suçlardan biridir. Gelgelelim, sağlık çalışanına karşı işlenmesi halinde cezanın artması söz konusu olacaktır. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda düzenlendiği şekilde, bu suç tüm sağlık çalışanlarını kapsar. Sonuç olarak doktoru tehdit suçunun cezası, diğer sağlık çalışanlarına karşı işlendiyse de benzer sonuçları beraberinde getirmektedir.

Sağlık çalışanını tehdit suçu; doktor, diş hekimi, hemşire, hemşire yardımcı, ebe, acil tıp teknisyeni ve hasta bakıcısı gibi meslekleri kapsar. İnsanın görevi nedeniyle tehdit edilmesinden dolayı nitelikli tehdit suçu ortaya çıkar. Bununla birlikte suçun ortaya çıkması için, failin daha önceden zarar vereceğini bildirmesi gerekir.

Sağlıkta şiddet nedir? Doktoru tehdit etmenin cezası nedir?

Doktoru tehdit suçu nasıl ispatlanır?

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre doktoru tehdit suçu düzenlenmiştir. TCK’da bu suça dair özel bir bölüm yoktur. Gelgelelim, TCK 106. maddede belirtildiği şekilde; görev halindeki birine karşı işlenmesi nedeniyle cezada yarı oranda arttırım söz konusudur. Doktoru tehdit suçunun ispatlanmasında bakılan birtakım hususlar söz konusudur. Tanıkların beyanı, iletişim kayıtlarına bakılması, failin telefonunun incelenmesi, sosyal medya mesajları veya gizli kayıtlar tehdit suçunun ispatlanmasında önemlidir.

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.