12 İmamlardan Yüzü Görünmeyen Kimdir?

12 İmamlardan Yüzü Görünmeyen Kimdir?
12 İmamlardan Yüzü Görünmeyen Kimdir?

12 İmamlardan Yüzü Görünmeyen Kimdir?

12 imamlardan yüzü görünmeyen kimdir konuyla ilgilenen pek çok kişi tarafında nsorulmaktadır. Mehdi el-Muntazar veya Muhammed el-Mehdi, İmamiye’nin resmî itikadını yansıtan Şiilik mezhebinin on ikinci imamı olarak kabul edilmektedir.

Hasan Askeri, oğlunun dünyaya gelişini gizli tutmuş ve Mehdi’yi yaşamı boyunca sadece güvendiği birkaç yakınına göstermiştir. Mehdi, beş yaşında iken, babasının vefatının ardından hicri 260 yılında imamet makamına geçmiştir. Küçük Gaybet dönemi başlayana kadar, Mehdi, dört aracı vasıtasıyla, naip olarak bilinen elçiler aracılığıyla insanlarla iletişim kurmuştur.

Mehdi el-Muntazar Kimdir?

Mehdi el-Muntazar Kimdir?
Mehdi el-Muntazar Kimdir?

Mehdi el-Muntazar Kimdir? Şiilik’te özel bir konumu olan Mehdî el-Muntazar; Kāim, Hüccet, Sâhib, Kāimüzzamân, Sâhibüzzamân, Mehdi’l-enâm, Halef gibi lakaplarla anılmaktadır. 12 imam yüzü görünmeyen kimdir de bu kapsamda sorulmaktadır.

Ehl-i Beyt soyundan gelen Mehdî İslam Devleti’nin dördüncü halifesi olarak 656-661 yılları arasında hizmet vermiştir. Ayrıca İslam peygamberi Muhammed’in amcasının oğlu olan Ali el-Mûrtezâ’nın torunlarından On Birinci imâm Hasan el-Askerî’nin oğludur. 12 imamlardan yüzü görünmeyen kimdir sorusuna da bu şekilde yanıt verilebilir.

Diğer İmamlar Kimdir?

Diğer İmamlar Kimdir?
Diğer İmamlar Kimdir?

Hazreti Ali’nin oğulları ve torunları, 12 İmam olarak anılmaktadır. Bu kapsamda 12 imamların soy ağacı da merak edilebilmektedir. 12 İmam’ın sırasıyla isimleri şunlardır:

 • Ali
 • Hasan
 • Hüseyin
 • Zeynelabidin
 • Muhammed Bakir
 • Cafer-i Sadek
 • Musa Kazim
 • Ali Riza
 • Muhammed Taki
 • Ali Naki
 • Hasan Askeri
 • Mehdî el-Muntazar

Düvaz Imam veya Düvazde Imam olarak da adlandırılan Hazreti Ali’nin soyundan gelen On Bir ve On İki İmam, Alevilik geleneğinde önemli bir yer tutmaktadır. Alevi edebiyatında bu On İki İmam’a atıfla oluşturulan nefesler Düvaz Imam olarak bilinmektedir.

Alevilikte din ve devlet başkanlığı, İmamlik ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Birinci İmam’dan sonuncu İmam Mehdi’ye kadar olan süreç, yaklaşık üç yüz elli yıldır. İmamlik meselesi çevresinde birçok tarihi olay ve çatışma yaşanmış, yeni tarikatlar ve mezhepler ortaya çıkmıştır. 12 imamlardan yüzü görünmeyen kimdir kapsamında bunlar da bilinmelidir.

İmam Hasan

Hz. Ali’den sonra gelen ikinci İmam, Hazreti Ali’nin büyük oğlu Hasan’dır. 12 imamların soy ağacı kapsamında sık sık sorulabilmektedir. Hasan Hicret’in ikinci veya üçüncü yılında doğmuştur. Hazreti Muhammed tarafından “Hasan” adı verilmiştir. Künyesi “Ebu Muhammed” olup lakapları arasında “Taki,” “Zeki” ve “Mücteba” da bulunmaktadır. Annesi Hazreti Muhammed’in kızı Fatima Hatun’dur; halk arasında ise Fatma veya Fatma Ana olarak anılmakta ve büyük bir sevgiyle hatırlanmaktadır. Hz. Ali’nin vefatından sonra İmam olmuş ve halk tarafından kabul görmüştür.

İmam Hüseyin

Üçüncü İmam babası Hazreti Ali ve annesi Fatma olan Hazreti Muhammed tarafından adlandırılan bir liderdir. Künyesi “Ebu Abdullah” olan İmam Hasan’ın lakapları arasında “el-Sehit,” “el-Sibt,” “Zeki” ve “Mübarek” bulunmaktadır.

12 imamların soy ağacı arasında beş erkek ve üç kız çocuğu babası olan İmam Hasan’ın tarihe ve edebiyata geçen çocukları arasında “Zeynel’Abidin” ile “Zeynep” bulunmaktadır. Hazreti Hüseyin Kerbela’da şehit edilmiştir ve türbesi Kerbela’da yer almaktadır. Hazreti Hüseyin’in ölümü 680 tarihinde gerçekleşmiştir.

İmam Zeynel Abidin

Dördüncü İmam, Hazreti Hüseyin’in oğlu ve annesi Şehribanu olan bir liderdir. Doğumu 659 yılında gerçekleşmiştir. 12 imamlardan yüzü görünmeyen kimdir merak edenler öncekileri de sorabilmektedir.

İmam Ali Zeynel’Abidin’in künyeleri “Ebu Muhammed” ve “Ebul Hasan” şeklinde ifade edilirken, ünlü lakabı ise “Zeynel’ Abidin”dir. Zeynel’ Abidin oldukça bilgili, iyi huylu, sabırlı ve üstün niteliklere sahip bir kişiliğe sahip olarak gösterilmektedir. Kendisine kötülük edenlere bile iyilikte bulunmasıyla tanınmıştır.

Kerbela’dan Küfe’ye, oradan da Şam’a götürülmüştür. Bunların yanı sıra 12 imamların soy ağacı kapsamında farklı isimler de yer almaktadır.

Daha fazla içerik için Gündem ve Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

DMCA.com Protection Status Bu Site DMCA Tarafından Korunmaktadır.